قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفتقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۲۲,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.