قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| ثبات قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| ثبات قیمت طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز بدون تغییر نسبت به دو روز پیش، ۱,۰۴۴,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و چهار هزار و هفتصد) تومان نرخ گذاری شد.