قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمدقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز کاهش قیمت را تجربه کرد و به ۱,۰۳۴,۵۰۰ (یک میلیون و سی و چهار هزار و پانصد) تومان رسید.