قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفتقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۴۰,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری شد.