قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| صعود قیمتقیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| صعود قیمت

قیمت طلا امروز در بازار افزایش یافت و هر اونس طلا ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) دلار نرخ گذاری شد.