قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱| افزایش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱| افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز بالا رفت و به ۱,۳۴۸,۸۵۶ (یک میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و هشتصد و پنجاه و شش) تومان رسید.