قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار بالا رفت و به ۱,۳۰۲,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.