قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۲۱۳,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و چهارصد) تومان نرخ گذاری شد.