قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| تداوم کاهش قیمتقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| تداوم کاهش قیمت

بازار جهانی امروز شاهد کاهش قیمت طلاست که براساس آن هر اونس طلا ۱,۸۶۸ (یک هزار و هشتصد و شصت و هشت ) دلار نرخ گذاری شد.