قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| تداوم سیر نزولی قیمت‌هاقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| تداوم سیر نزولی قیمت‌ها

بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلاست که براساس آن هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۱۴,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.