قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلاست که براساس آن هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۱۸,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هجده هزار و هشتصد) تومان نرخ گذاری شد.