قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

بازار امروز شاهد افزایش قیمت هر اونس طلاست که ۱,۸۱۱ (یک هزار و هشتصد و یازده ) دلار نرخ گذاری شد.