قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمدقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد

قیمت طلا امروز در بازار ایران پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۴۴,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و چهار هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.