قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز در بازار ایران پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۴۴,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و چهار هزار و چهارصد) تومان نرخ گذاری شد.