قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| قیمت‌ها همچنان نزولیقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| قیمت‌ها همچنان نزولی

بازار امروز شاهد افت قیمت طلاست و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۳۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و نهصد) تومان ارزش گذاری شد.