قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

بازار امروز شاهد افت قیمت طلاست و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۴۰,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل هزار و پانصد ) تومان ارزش گذاری شد.