قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| قیمت طلا ۱۸ عیار به ثبات رسیدقیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| قیمت طلا ۱۸ عیار به ثبات رسید

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز ثبات قیمت را تجربه کرد و ۱,۳۱۵,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار و دویست) تومان نرخ گذاری شد.