قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفتقیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افزایش یافت و به ۱,۳۴۲,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و هفتصد) تومان رسید.