قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| افت قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱| افت قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار پایین آمد و به ۱,۲۲۴,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید.