قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز کاهش قیمت را تجربه کرد و ۱,۱۰۶,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و شش هزار و سیصد) تومان نرخ گذاری شد.