قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفتقیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹| قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت

بازار امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۱,۱۶۳,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و یکصد) تومان رسید.