قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| شیب کاهشی قیمتقیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷| شیب کاهشی قیمت

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز پایین آمد و به ۱,۴۵۶,۲۰۱ (یک میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و یک) تومان رسید.