قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

بازار امروز شاهد افت قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۱,۱۷۴,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و چهار هزار) تومان رسید.