قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| افت قیمت طلا ۱۸ عیارقیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵| افت قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار پایین آمد و به ۱,۱۵۲,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار و سیصد) تومان رسید.