قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| قیمت‌ها پایین آمدقیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲| قیمت‌ها پایین آمد

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۱۳۰,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.