قیمت طلا با ترامپ رشد می‌کند یا بایدن؟قیمت طلا با ترامپ رشد می‌کند یا بایدن؟

قیمت طلا در کمتر از ۴۰ سال از ۳۵ دلار به ۱۹۰۰ دلار رسیده است. کدام حزب به این افزایش بیشتر کمک کرده است. اقتصاد نیوز با بررسی تمام تغییرات قیمت طلا پاسخ می دهد کارنامه کدام یک از دو حزب اصلی آمریکا، خبر از افزایش بیشتر طلا می‌دهد؟