قیمت طلا جهانی امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| صعود قیمتقیمت طلا جهانی امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| صعود قیمت

بازار جهانی امروز شاهد افزایش قیمت طلاست که براساس آن ارزش هر اونس طلا به ۱,۸۹۷ (یک هزار و هشتصد و نود و هفت ) دلار رسید.