قیمت طلا در تمامی سناریو‌های انتخاباتی+ جدولقیمت طلا در تمامی سناریو‌های انتخاباتی+ جدول

قیمت اونس طلا در پایان روز دوشنبه با ۰٫۹ درصد افزایش قیمت در نزدیکی بازگشت به کانال ۱۹۰۰ قرار گرفته است. اکنون در ساعات منتهی به آغاز انتخابات آمریکا، TD Securities برآوردی از بازدهی بازار‌ها را در سناریو‌های گوناگون ارائه داده است.