قیمت نفت کانال شکست/دفاع اتوبوسی در بازار طلاقیمت نفت کانال شکست/دفاع اتوبوسی در بازار طلا

اقتصاد نیوز: قیمت نفت وارد کانال ۵۰ دلاری شد، طلا افت قیمت داشت اما برخی می گویند هنوز به این بازار امیدوار هستندیک کارشناس طلا راه‌کارهایی را برای سرمایه‌گذاری بهتر در بازار طلا ارائه داد. می گوید اگر می ترسید مثل مربی های فوتبال که اتوبوسی دفاع می کنند اتوبوسی سرمایه گذاری کنید.