قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

بازار آزاد امروز شاهد افت قیمت یورو است که به ۳۷,۳۸۳ (سی و هفت هزار و سیصد و هشتاد و سه) تومان رسید.