قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت یورو است که به ۳۴,۳۳۸ (سی و چهار هزار و سیصد و سی و هشت ) تومان رسید.