قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

بازار آزاد امروز شاهد افت قیمت یورو است که به ۳۲,۰۹۶ (سی و دو هزار و نود و شش ) تومان رسید.