قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

قیمت یورو امروز در بازار آزاد با رشد ۴۰ تومانی که تجربه کرد به ۳۰,۰۹۶ (سی هزار و نود و شش ) تومان رسید.