قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

بازار آزاد امروز شاهد افزایش ۵۵ تومانی قیمت یورو است که به ۳۰,۷۰۷ (سی هزار و هفتصد و هفت) تومان رسید.