قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

یورو امروز با ۳۸ تومان افزایش قیمت، ۳۱,۳۲۸ (سی و یک هزار و سیصد و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.