قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت یورو است که به ۳۳,۲۵۶ (سی و سه هزار و دویست و پنجاه و شش ) تومان رسید.