قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

قیمت یورو امروز در بازار آزاد با سیر صعودی را تجربه کرد و به ۳۱,۴۸۳ (سی و یک هزار و چهارصد و هشتاد و سه) تومان رسید.