قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

بازار آزاد امروز شاهد افزایش ۴۵ تومانی قیمت یورو است که ۳۱,۳۱۵ (سی و یک هزار و سیصد و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.