قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

قیمت یورو امروز در بازار آزاد با افت ۱۲۶ تومانی همراه شد و به ۳۰,۵۷۰ (سی هزار و پانصد و هفتاد ) تومان رسید.