قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| ورود به کانال کاهشیقیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| ورود به کانال کاهشی

قیمت یورو امروز در بازار آزاد با افت هزار و ۱۷۸ تومانی همراه شد و به ۲۹,۵۱۸ (بیست و نه هزار و پانصد و هجده ) تومان رسید.