قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱قیمت یورو امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

قیمت یورو امروز افت ۱۳۷ تومانی را تجربه کرد و به ۳۰,۳۵۰ (سی هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.