قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت یورو است که به ۳۲,۰۷۶ (سی و دو هزار و هفتاد و شش ) تومان رسید.