قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

یورو امروز در بازار با ۱۵ تومان کاهش، ۳۰,۶۵۸ (سی هزار و ششصد و پنجاه و هشت) تومان نرخ گذاری شد.