قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

قیمت یورو امروز در بازار بالا رفت و به ۲۹,۴۱۴ (بیست و نه هزار و چهارصد و چهارده) تومان رسید.