قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

بازار آزاد امروز شاهد افت ۲۶ تومانی قیمت یورو است که به ۳۱,۶۳۰ (سی و یک هزار و ششصد و سی) تومان رسید.