قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

بازار آزاد امروز شاهد افت قیمت یورو است که با ریزش ۲۸ تومانی به ۳۷,۲۰۸ (سی و هفت هزار و دویست و هشت) تومان رسید.