قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

بازار آزاد امروز شاهد افزایش ۳۹ تومانی قیمت یورو است که به ۳۴,۶۲۴ (سی و چهار هزار و ششصد و بیست و چهار) تومان رسید.