قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

بازار آزاد امروز شاهد افت قیمت یورو است که به ۳۲,۰۶۵ (سی و دو هزار و شصت و پنج ) تومان رسید.