قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

قیمت یورو امروز در بازار آزاد سیر نزولی را تجربه کرد و به ۳۰,۴۵۷ (سی هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.