قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

بازار امروز شاهد رشد ۱۴۶ تومانی قیمت یورو است که ۳۰,۹۱۱ (سی هزار و نهصد و یازده) تومان معامله شد.